Tuesday, 27 October 2009

Fy ymchwil am lyfrau i blant yn y Gymraeg

Dyma'r siôp da yng Nghaernarfon yn gwerthu llyfrau i blant ar y We. Ond, dydy'r tudalen chwilio ddim yn iawn o gwbwl, mae'n rhy anodd i ffeindio ac ymchwilio'r llyfrau, piti!

Hefyd ydy Dref Wen yng Nghaerdydd ...

Roeddwn i'n gobeithio ffeindio "The Cat in the Hat" (neu Y Gath yn yr Hêt) yn Gymraeg, dim lwc...

No comments: